VARFÖR GOOGLAR SÅ MÅNGA EFTER ESCORT I JÖNKÖPING?

Det absolut vanligaste Google-sökordet kopplat till Jönköping är ordet ”escort.” Det visar en sökordsanalys som vi på Strategibyrån NOGA har gjort. 

En undersökning som Strategibyrån NOGA gjort över vilka Google-sökningar som är vanligast kopplade till olika svenska ortsnamn visar att Jönköping sticker ut på ett mindre roligt sätt: det vanligaste sökordet kopplat till Jönköping är ”escort”.

Den stora frågan är: Varför googlar man så mycket efter detta i just Jönköping?

Till att börja med: varför har vi gjort den här analysen?

Det korta svaret: av ren slump. NOGA är en Jönköpingsbaserad byrå som jobbar med digital kommunikation och marknadsföring. Vi jobbar nästan dagligen med att analysera sökord och sökvolymer. För företag som vill synas på nätet och ranka högt i Googles träfflistor är det här jätteviktiga parametrar – Frågor vi ställer oss är: vilka ord googlar folk på, hur ofta och i vilka sammanhang?

Vid en sådan sökordsanalys snubblade vi över kopplingen mellan ”escort” och ”Jönköping”. Det är ganska uppseendeväckande siffror, och dessutom något som ingen annan verkar ha tittat närmare på.

Så då beslutade vi oss helt enkelt för att göra det.

Kan det här verkligen stämma?

Ärligt talat kändes det här rätt så konstigt, men vi ville ändå försöka ta reda på varför det ser ut så här. Frågan om sexhandeln i Jönköping (och andra svenska städer) väcks ibland till liv, ofta i samband med att polisen gör riktade razzior mot sexköparna. Just nu hamnar frågan om sexköp också lite extra i fokus i och med att Sveriges Radios Musikhjälpen 2019 arrangeras just på temat sexuellt våld.

Vi gick vidare och gjorde helt enkelt en slagning på de 20 största orterna i Sverige med hjälp av analysverktyget Ahrefs för att se vilka sökord som är vanligast ihop med dessa orter. Ahrefs resultat baseras dels på data från Google och dels på så kallad clickstream data, som bland annat visar vilka sidor användare har klickat sig vidare till utifrån sina sökningar. De siffror vi analyserat gäller endast sökningar gjorda inom Sverige.

Varje dag görs det tusentals googlingar på olika orter i Sverige och som man kan se i tabellen nedan handlar det oftast om att folk vill veta hur vädret ser ut där (man googlar helt enkelt ”väder uppsala”). Andra vanliga sökningar är att man vill ha tag på kommunen, lokaltidningen, skolan, ett hotell eller en taxi på orten.

Och det är på den här punkten som Jönköping sticker ut.


Varje månad görs runt 17 000 sökningar på frasen ”escort jönköping” (enligt Ahrefs data för juni 2019). Och nej, det handlar inte om bilmodellen från Ford – tittar man på vilka sidor som användare har klickat sig vidare till ser vi att det uteslutande handlar om sidor för sexköp. Ahrefs data sträcker sig tillbaka till mars 2017 och den visar också att det finns variationer över tid. Det gjordes till exempel betydligt fler escortsökningar under juni 2017, juni 2018 och april 2019 och betydlig färre under perioden december 2018-februari 2019, men trots att det finns både toppar och dalar så ser vi ingen större förändring över tid: det är inte så att sökningarna vare sig minskar eller ökar.

Jönköping är så klart inte den enda staden där det googlas på escort. Självklart görs det escortsökningar i andra städer, framförallt i storstäderna. Men i samtliga fall är andra sökordskombinationer betydligt vanligare. I tabellen nedan hittar du de vanligaste sökningarna kopplat till både Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping. (siffrorna är från juni 2019)

Som väntat kan man se att sökvolymerna (volume) är betydligt högre för de tre storstäderna än för Jönköping. Samtidigt kommer escortsökningen längre ner i listan både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Man kan också konstatera att det görs ungefär lika många sökningar på ”escort malmö” som på ”escort jönköping”.

Så hur många personer är det som googlar?

Det är inte heller så att det är 17 000 personer som varje månad går in och googlar efter ”escort jönköping”. Tvärtom verkar det vara betydligt färre personer som däremot googlar desto oftare. Ahrefs data visar att sökfrasen ”escort jönköping” har en return rate på 47,72. Det skulle i så fall innebära att det rör sig om en betydligt mindre grupp människor (runt 350) som i snitt googlar efter ”escort jönköping” nästan 48 gånger i månaden. Som jämförelse kan man nämna att sökfrasen ”hemnet jönköping” har en sökvolym på 12 000 och en return rate på 8,84.

Det räcker alltså att få personer googlar intensivt för att det ska generera en väldigt hög sökvolym.

Edit 191211: NOGA gjorde den här analysen under sommaren 2019, därför är Ahrefs siffror från juni. En snabb titt på siffrorna för december månad visar att sökmönstret är ungefär detsamma, men att sökvolymen på frasen “escort jönköping” ökat från i snitt 17 000 i juni till 19 000 i december. Som man kan se på grafen nedan fluktuerar antalet sökningar från månad till månad och variationen kan vara ganska stor.

Antal sökningar på begreppet "escort jönköping" Källa: Ahrefs. dec 2019.
Antal sökningar på begreppet “escort jönköping” Källa: Ahrefs. dec 2019.

Betyder det att sexhandeln i Jönköping är mer intensiv?

Nej, inte per automatik. Att det googlas mycket på någonting betyder så klart inte att det existerar. Det betyder heller inte att det är personer från Jönköping som gör sökningarna, det kan vara personer som befinner sig var som helst i Sverige. Men man kan åtminstone konstatera att många personer verkar vara intresserade av huruvida Jönköping är en plats där man kan få tag på eskortflickor, dvs köpa sex. Om det faktiskt är så i verkligen eller ej är en annan sak.

Men visst finns det saker som talar för att staden har ett problem med sexhandel. I oktober i år grep polisen 19 personer i en sexköpsrazzia:

– Den här typen av verksamhet har i högre grad flyttats från hotellen till lägenheter som hyrs för kortare tid. Det kan bero på det samarbete som finns mellan hotellen och polisen där hotellen blivit väldigt duktiga på att slå larm då man misstänker att det pågår prostitution, sa då polisens insatschef Anna Sjunnesson till SVT Nyheter Jönköping.

Den första kontakten mellan köpare och säljare sker nästan alltid online.

Jönköpingsposten tog upp ämnet i en artikel från november 2017. Då uttalade sig polisen om att Jönköping stack ut när det gällde sexhandel. Enligt polisen låg det då i snitt ute 10–15 annonser om sexförsäljning i Jönköping på nätet dagligen:

-Det är klart fler än i andra städer av samma storlek. Jönköping är en knutpunkt, runt hälften av de sexköpare som vi tar är utifrån. I samband med mässor ser polisen också en ökning av sexhandeln i Jönköping, sa polisen Charlie Rendahl, ansvarig för arbetet mot prostitution, då till JP.

 

Ett år senare, i november 2018, rapporterade JP om ämnet på nytt. Men då var polisen mer försiktig i sina uttalanden:

-Tittar jag utifrån de underrättelser vi har kan jag inte säga att vi har fler annonser till exempel än andra jämförbara städer, sa då Marcus Anefur, ny operativt ansvarig för arbetet mot prostitution.

(Båda JP-artiklarna ligger bakom betalvägg, men en sammanfattning av den senare artikeln hittar du här hos Aftonbladet.)

Vad som ligger bakom förändringen är däremot oklart. Även när NOGA kontaktar polisen i juni 2019 och berättar om de siffror vi hittat är polisen försiktig med att dra några specifika slutsatser om Jönköping:

-Tittar man på den här problematiken runt om i Sverige så ser det ut på ungefär samma sätt, säger Fredrik Lindfors, lokalpolisområdeschef i Jönköping till NOGA.

Enligt Fredrik Lindfors kan man heller inte se något samband mellan sexhandeln och mässorna i Jönköping.

-Vi kan inte se någon röd tråd vid de tillfällen vi har gjort det. Vi kan heller inte se någon topp i sexhandeln vid just en specifik mässa.

Så vad kan vi dra för slutsatser av detta?

Det googlas mycket på ”escort Jönköping”, svar Ja. Vår bedömning utifrån den data vi har tillgång till är att det rör sig om kanske 300–400 personer som står för lejonparten av de tusentals sökningar som görs varje månad.

Så här ser datan ut. Så här ser sökmönstret ut. Hur de speglar verkligheten och vad det säger om den faktiska situationen i Jönköping har vi inte kompetens nog att bedöma, det överlåter vi till polisen och andra instanser.

Men vi hoppas i alla fall att dessa siffror bidrar med lite kunskap och nya insikter.

Stort tack för att du tog dig tid att läsa!

Få NOGA NEWS direkt i din inkorg. Anmäl dig idag.