Såhär blir språket en framgångsfaktor

Du ökar din webbplats chanser att synas bättre på Google genom att skriva texter på rätt språk. Var noga med hur du använder språket och nå en större skara potentiella kunder.

Skriv på tyska för tyskar

Allt fler företag som vill etablera sig utanför Sverige väljer bort det svenska språket på sina webbplatser. Svenskan på sådana webbplatser ersätts allt oftare med engelska. Ur SEO-synpunkt är inte detta att föredra. Den som vill nå ut med sitt företag till fler länder än Sverige bör istället optimera sin webbplats för respektive land. Svenska internetanvändare söker tjänster och produkter främst på svenska. Detsamma gäller för internetanvändare i resten av världen. Om din webbplats är skriven på engelska men är tänkt att nå den tyska marknaden så kommer webbplatsen inte att nå ut lika bra som om den vore skriven på tyska.

 

Använd inte Google translate

En del tänker att de kan kopiera den svenska texten och översätta den direkt till exempelvis tyska. Det är inte ett bra tillvägagångssätt. Språk är komplicerade fenomen med alla sina nyanser och konnotationer. Att översätta en text rakt av blir aldrig rätt. Inte nog med att grammatiken kan bli felaktig, även syftningsfel och direkt felaktiga översättningar av ord kan uppstå. En felstavad eller inkorrekt text ger mottagaren ett negativt intryck. En text som känns slarvig, felaktig och som inte är läsvänlig är inte en säljande text. Med ett dåligt språk riskerar du att skrämma bort potentiella kunder istället för att attrahera dem. Om webbplatsen ska vara på tyska så se till att någon som behärskar tyska skriver all text på webbplatsen. Använd inte översättningsprogram.

 

Skriv på kundernas språk och ranka högre på Google

Om du vill etablera ditt företag både i Sverige, Tyskland, Finland och Polen så bör du ha en välskriven version av webbplatsen på respektive språk. Det kan tyckas bökigt men det kommer att vara värt mödan. Din webbplats kommer att få mer relevans på Google och således ranka högre. Det leder till att dina kunder lättare kommer att hitta dig.

 

Snabbfakta:

  • 70% av sökningarna online är inte på engelska.
  • 90% av internet-användarna i EU besöker webbplatser som är skrivna på användarnas egna språk.
  • Det är fyra gånger mer troligt att kunder handlar från en webbplats om den är skriven på kundens hemspråk.
  • Felstavade texter rankar sämre på Google