Så rankar Google våra webbplatser enligt studie av 1 miljon sökresultat

Vad är det egentligen som Google värdesätter när de rangordnar webbplatser i sökresultatet? Flera rankingfaktorer är idag bekräftade av Google, men det finns fortfarande åtskilliga faktorer som enbart är spekulationer från oss som jobbar med SEO. Frågan blev extra spännande när företaget Backlinko publicerade en artikel kring en studie de genomfört.

Vad är det egentligen som Google värdesätter när de rangordnar webbplatser i sökresultatet? Flera rankingfaktorer är idag bekräftade av Google, men det finns fortfarande åtskilliga faktorer som enbart är spekulationer från oss som jobbar med SEO. Detta är något som alltid varit flitigt omdebatterat och så lär det nog även förbli framöver.

Frågan blev extra spännande när företaget Backlinko, med experten Brian Dean i täten, publicerade en artikel kring en studie de genomfört. Den här studien gick ut på att Backlinko analyserade en miljon sökresultat för att på så sätt få klarhet i vilka rankingfaktorer som faktiskt ger mest effekt och vilka faktorer som bara är ren spekulation.

Några av delar som studien kommer fram till är varken oväntat eller utgör egentligen någon nyhet, men studien presenterar även några spännande resultat som pekar mot att några rankingfaktorer som ofta ses som ”best practice” kanske inte längre är så viktiga idag som de en gång varit.

Går det att lita på studien?

Det går inte förneka att en miljon sökresultat ger en ganska bra bild av vad som faktiskt är en rankingfaktor. Men Backlinko lyfter själva flera varningsfingrar kring sin egen undersökning. Vad de skapat är en analys, inte en vetenskaplig studie.

Det ska även tilläggas att detta är en studie utförd i USA. Och även om de specifika analyserade sökresultaten inte presenteras så kan man anta att majoriteten av träffarna är amerikanska sidor. Google är mycket bättre på det engelska språket och ligger längre fram i utvecklingen kring synonymer och språkligt bruk, jämfört med vad den svenska motsvarigheten gör. Därför är det troligtvis snarare en hint om vad som till oss komma skall, snarare än ren fakta för det svenska sökresultatet.

Nedan presenterar vi de punkter som presenteras i Backlinkos artikel. Det är med andra ord de rankingfaktorer som Backlinko valt att presentera från sin omfattande jämförelse. Under varje citat följer en kort kommentar från oss på NOGA.

”The Number of Referring Domains Has a Very Strong Influence on Rankings”

Att länkar har ett stort värde som rankingfaktor kommer knappast som något förvånande besked. Att länkar från flera olika domäner påverkar positivt är heller inte oväntat.

”Authoritative Domains Tend to Rank Higher in Google’s Search Results”

En domän med hög auktoritet skapar trust och trovärdighet. Att Google tar in domänens auktoritet som en rankingfaktor känns inte speciellt konstigt.

Detta gäller såklart även länkar. De flesta som jobbar med SEO håller nog med mig om att kvaliteten på länkarna är minst lika viktigt som kvantiteten. Troligtvis ännu viktigare.

Studien visar inte helt oväntat att en länk från en mycket auktoritär sida är bättre än 100 länkar från 100 “dåliga” domäner.

“Publishing Comprehensive, In-Depth Topical Content May Improve Rankings”

Det pratas ofta om content i SEO-kretsar. De senaste åren har content spelat en större och större roll i hur vi och våra branschkollegor jobbar med sökmotoroptimering. Studien visar att unikt och omfattande innehåll där man belyser ett ämne på djupet kan leda till bättre ranking. Det är ett tecken på att Google värderar användarupplevelse högt. Besökaren ska ledas till att klicka på en sökträff som ger denne ett tillfredställande svar på sökfrågan.

”Long-Form Ranks Higher in Google’s Search Results Than Short-Form Content”

”Ju mer text, desto bättre” är ett uttryck som jag och många andra fått lära oss när vi lärde oss SEO och det verkar trots allt stämma. Av den miljon sökträffar som undersökts så leder den genomsnittliga sökträffen på Googles förstasida till en artikel med 1890 ord. Med andra ord artiklar med betydligt fler ord än vad som rekommenderas som minimum.

Jag tycker personligen att 1890 ord är väldigt mycket och knappast något man måste sträva efter. Jag skulle snarare värdesätta kvaliteten på innehållet högre än mängden text. Kan du säga det du vill ha sagt på 400 ord så känns det bättre än att skriva tusentals ord bara för sakens skull. Men mycket text bygger självklart trovärdighet, FÖRUTSATT att det är synonymt med relevant och meningsfullt innehåll vill säga.

”HTTPS is Moderately Correlated with Higher Rankings”

https

Att byta från http till https är inte bara en uppgradering för webbplatsens säkerhet, det är också något som Google tidigare har antytt vara en rankingfaktor. Några säkerställda bevis har dock inte funnits. Google uppmuntrar givetvis till säkrare webbplatser. Hur stor påverkan det där s:et har för din ranking är dock något som debatterats.

Även om det bevisligen ger effekt på rankingen så är ett byte ingenting man ska göra enbart med SEO i åtanke, menar Backlinko. Och där håller jag med till 100%. Ett byte till https kan vara både tidskrävande och i många fall riskabelt om det görs på fel sätt. Risken är att webbplatsen då tappar organiska placeringar istället för att klättra.

”There is No Correlation Between Schema Markup and Rankings”

Teorin som funnits bland SEO-folk har varit att så kallad Schema Markup har gett fördelar i ranking hos Google. Man taggar upp sitt innehåll med “t.ex.” för att visa att man t.ex. menar filmen Avatar, inte synonymen för en profilbild.

Det har funnits hintar från Google att detta ska vara en rankingsignal, men enligt studien är så inte fallet.

Schematic markup Avatar

”Shorter URLs Tend to Rank Better than Long URLs”

Vi och de flesta andra rekommenderar användning av korta URL-adresser. Dels är det mycket enklare att läsa och förstå för användaren men det är också så att Matt Cutts på Google sagt att efter det femte ordet i en URL så bryr sig Google helt enkelt inte lika mycket om vad som står. Det finns således ingen anledning att krångla med långa URL-adresser.

En kort URL ger Google en större möjlighet att förstå sidans syfte, tema och innehåll. Inga konstigheter där.

”Content With At Least One Image Ranks Higher Than Content That Lacks an Image (But Using Lots of Images Doesn’t Make a Difference)”

Får sidor med flera bilder bättre ranking än en sida med bara en bild? Nej visar den här studien. Däremot är det en stor skillnad på att inte ha någon bild och att faktiskt ha en. Där har studien visat stora skillnader i ranking.

OBS! Det finns ofta anledning att ha mer än en bild. En bild säger som bekant mer än tusen ord. Men det används i användarsyfte, inte för sökmotorerna. Det är alltså inte en fördel att alltid bara ha en bild på varje sida.

”Using An (Exact) Keyword in Your Page’s Title Tag Has a Small Correlation With Rankings”

Titel-taggen har alltid varit en viktig faktor inom sökmotoroptimeringen. Titeln beskriver sidan, den är sökarens första intryck av sidan som visas i sökresultatet, ja den är helt enkelt väldigt nyttig.

Backlinko kommer dock med en observation som är kontroversiell. De menar i studien att titeln alls inte har samma vikt som tidigare, något jag är tveksam till. Jag anser att titeln, åtminstone i det svenska sökresultatet, fortfarande har en signifikant betydelse.

Backlinkos studie menar dock att titeln inte längre är så viktig för placeringen. De menar att det fortfarande finns en viss koppling till ranking men att den inte längre är lika stark.

Det här visar i så fall att Google inte längre i samma utsträckning behöver titeln för att förstå en sidas ämne. Backlinko tar upp ett konkurrenskraftigt sökresultat som exempel – där enbart 3 av de 6 översta resultaten har det exakta sökordet i titeln.

MEN här vill vi lyfta ett varningens finger. Det är säkerligen så att titeln inte är lika viktig som den en gång var. Men den är fortfarande en faktor som inte bör räknas bort. Den är till för att användaren ska få en bra bild av en sidas ämne och bör därför bland annat innehålla det viktigaste sökordet för att vara relevant.

Jag vill ännu en gång tillägga att studien är utförd på amerikanska sökresultat. Hur resultatet i en motsvarande svensk studie skulle se ut är därför inte helt självklart. Här verkar titelns utformning fortfarande ha en större inverkan. Min egen uppfattning är att en välutformad titel fortfarande har en ganska stor rankingpåverkan.

 ”Pages On Fast-Loading Websites Rank Significantly Higher than Pages On Slow-Loading Websites”

Google har tydligt visat att de använt laddningstid som en rankingfaktor. Det går tillbaka så långt som till 2010.

Den här studien från Backlinko visar också att sambandet mellan landningstid/page speed och Google-ranking är mycket stort. Hastighet påverkar alltså i stor grad.

”More Total Backlinks = Higher Rankings”

Fler länkar = högre ranking? Ja, bevisligen. Sedan är det ingen hemlighet att länkarna även måste hålla en hög kvalitet (se nästa punkt). Många länkar är inte bra om dessa enbart utgörs av dåliga länkar. Men en sajt med många inlänkar rankar alltså bättre än en sajt med få inlänkar.

“Exact Match Anchor Text Significantly Correlates With Rankings”

När Google släppte uppdateringen med namnet Pingvinen 2012 så rekommenderades vi att undvika användning av exakt matchande ankartexter i länkar, i allt för stor utsträckning. Vill man till exempel ranka på sökordet “skor Jönköping” så bör man inte skaffa länkar som enbart har ankartexten “skor Jönköping”, eftersom Pingvinen ser det som onaturligt.

Dock visar Backlinko att exakta ankartexter är mycket bra för rankingen. Något som kan ses lite märkligt eftersom Google så starkt är emot det.

Risken är givetvis stor att man fastnar i Googles filter om man enbart jobbar med exakta ankartexter. Det är alltså ingen länkbyggesmetod som vi rekommenderar. Lagom är alltid bäst. En exakt matchad ankartext då och då är oftast inte onaturligt, men sätts det i system så riskerar detta att straffa sig.

”Low Bounce Rates Are Strongly Associated With Higher Google Rankings”

En av de mest intressanta punkterna på listan är att Google verkar ta användarupplevelse mer och mer i beaktning vid ranking. Det är något som förändrar spelplanen ganska rejält, då konverteringsoptimering och sökmotoroptimering nu närmar sig varandra.

Google Analytics Bounce RateGoogle vill att den som söker också ska hitta det mest relevanta resultatet. Om en besökare endast stannar några få sekunder så är det alltså rimligt att anta hen inte hittade vad hen sökte.

Backlinko undersökte tre faktorer som kan kopplas ihop med användarupplevelse: bounce rate, time on site och CTR (click-through-rate) i serpen.

De upptäckte då att de sidor som hade låg genomsnittligt bounce rate ofta rankade bättre. Något som tyder på (men inte säkerställer) att Google använder bounce rate som rankingfaktor.

Det finns dock en möjlighet att bounce rate i sig inte innebär högre ranking. Utan snarare så att en låg bounce rate tyder på högkvalitativt innehåll, vilket är en känd rankingsignal. Så det kan istället vara på det sättet.

Sammanfattning

Det går att sammanfatta Backlinkos undersökning i elva punkter. Personligen tycker jag att mycket av det som kom fram i studien är rimligt och inte helt oväntat. En skräll för läsaren är givetvis att Backlinko påstår i studien att en title spelar så pass lite roll idag. Det kan man tycka vad man vill om och vi på NOGA anser fortfarande att titeln är en viktig del av sökmotoroptimering. Framtiden får alltså utvisa hur spelplanen för organisk synlighet kommer se ut framöver. Nedan följer elva sammanfattande punkter av studien.

 1. Inlänkar är fortfarande en mycket viktig rankingfaktor för Google. Enligt studien har länkar större samband med ranking än någon annan faktor.
 2. Kvaliteten på en sajts totala länkprofil påverkar sidans ranking i mycket stor utsträckning.
 3. Content som fokuserar hårt på ett ämne och täcker det på djupet rankar bättre än en sida med innehåll som inte går lika djupt i ett ämne.
 4. Den genomsnittliga landningssida som Googles förstasida pekar till innehåller 1890 ord.
 5. Https har påverkan på Google-ranking, precis som Google själva bekräftat.
 6. Schema markup påverkar inte ranking.
 7. Sidor med en bild rankar bättre än sidor utan bild. Ännu fler bilder ger dock ingen ytterligare fördel.
 8. Titeln påverkar, enligt studien, inte längre rankingen i lika stor utsträckning som tidigare.
 9. Pagespeed (laddningstid) är en stor rankingfaktor.
 10. Trots Pingvin-uppdatering så ger exakta ankartexter en stor fördel i ranking.
 11. Låg bounce rate kan mycket väl vara en faktor som Google tar i beaktning.
Få NOGA NEWS direkt i din inkorg. Anmäl dig idag.