CASE / ANEBYHUSGRUPPEN
Digital LEADS-strategi för Anebyhusgruppen
Anebyhusgruppen AB, med varumärkena Anebyhus, Ekeforshus, Kungshus och Ekonomen är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Anebyhusgruppen producerar och marknadsför genomtänkta, prefabricerade styckehus, grupphus och volymhus för den svenska och åländska marknaden. Vi på NOGA är Anebyhusgruppens strategiska partner inom digital marknadsföring. Med kundresan i fokus jobbar vi tillsammans med digitala insatser i syfte att uppnå uppsatta affärsmål.
CASE / ANEBYHUSGRUPPEN
Digital LEADS-strategi för Anebyhusgruppen
Anebyhusgruppen AB, med varumärkena Anebyhus, Ekeforshus, Kungshus och Ekonomen är en av Sveriges äldsta trähustillverkare. Anebyhusgruppen producerar och marknadsför genomtänkta, prefabricerade styckehus, grupphus och volymhus för den svenska och åländska marknaden. Vi på NOGA är Anebyhusgruppens strategiska partner inom digital marknadsföring. Med kundresan i fokus jobbar vi tillsammans med digitala insatser i syfte att uppnå uppsatta affärsmål.
Digitala insatser för relevanta mottagare.
Varumärkesbyggande insatser för relevanta mottagare med kundresan som utgångspunkt. Programmatic, Google AdWords, SEO och Facebook är några av de kanaler vi använder oss av. Att nå relevanta hus- och tomtköpare i precis rätt läge är mycket viktigt. Kvalitativ trafik når vi genom riktad annonsering och insatser för organisk trafik. För att ett “lead” ska anses vara intressant jobbar vi med processer för att säkerställa hög kvalité innan den potentiella kunden kommer i kontakt med en hus-specialist. Vi på NOGA arbetar alltid med tydliga affärsmål med våra klienter. Det innebär bland annat att vår strategi planeras och synkas med befintlig marknadsplan för maximal effekt.
Digitala insatser för relevanta mottagare.
Varumärkesbyggande insatser för relevanta mottagare med kundresan som utgångspunkt. Programmatic, Google AdWords, SEO och Facebook är några av de kanaler vi använder oss av. Att nå relevanta hus- och tomtköpare i precis rätt läge är mycket viktigt. Kvalitativ trafik når vi genom riktad annonsering och insatser för organisk trafik. För att ett “lead” ska anses vara intressant jobbar vi med processer för att säkerställa hög kvalité innan den potentiella kunden kommer i kontakt med en hus-specialist. Vi på NOGA arbetar alltid med tydliga affärsmål med våra klienter. Det innebär bland annat att vår strategi planeras och synkas med befintlig marknadsplan för maximal effekt.