Google förändrar utseendet av sökresultatet

Förändringen som genomfördes i februari innebär att annonserna till höger helt försvinner och istället visas nu endast annonser ovanför och under de organiska träffarna.

I slutet av februari genomförde Google en större förändring av utseendet på sökresultatet när du söker i en dators webbläsare. Tidigare visade Google upp till tre AdWords-annonser ovanför det organiska sökresultatet samt ytterligare annonser till höger om det organiska sökresultatet.

Förändringen som genomfördes i februari innebär att annonserna till höger helt försvinner och istället visas nu endast annonser ovanför och under de organiska träffarna. Samtidigt meddelades det att på vissa sökningar med hög kommersiell konkurrens kommer upp till fyra annonser synas i toppen av sökresultatet. De annonser som nu syns i högerspalten är produktannonser från Google Shopping, som i bilden nedan.

Sökresultat

Ger färre annonser högre konkurrens?

Detta innebär rent konkret att varje sökning får färre annonsplatser att konkurrera om. Totalt kan nu endast sju textannonser visas mot tidigare elva. Sedan länge har dock de tre översta annonserna ändå stått för majoriteten av klicken och erfarenheten från vår annonsering med Google AdWords är att närmare 9 av 10 klick sker på de översta annonserna. Därför är det, precis som tidigare, för en annonsör viktigt att ha en budstrategi med målsättning att synas bland de översta annonserna. Det är samtidigt sannolikt att det minskade annonsutrymmet gör att konkurrensen om att synas i toppen blir ännu hårdare och att klickkostnaderna därför även kan komma att öka, men det är för tidigt att med säkerhet säga.

Hur påverkas den organiska trafiken?

Samtidigt är det viktigt att tänka på att träffarna i det organiska sökresultatet nu visas längre ner i och med att det kan visas fyra annonser i toppen och att dessa ofta har annonstillägg på flera rader. Eftersom de flesta som söker klickar så tidigt som möjligt, oavsett om det är en annons eller en organisk träff, kan det leda till att färre personer klickar på det organiska sökresultatet. I förlängningen kan det alltså innebära att annonser tar fler klick av sökningarna på kommersiella sökord med hög konkurrens, varför den som vill få besökare via Google måste hitta rätt balans mellan annonser och organisk trafik.

Bra att vara beredd på att justera

Det finns ännu så länge ingen anledning att göra några drastiska förändringar i strategin för din synlighet i Googles sökresultat på grund av den genomförda förändringen. Däremot är det precis som tidigare viktigt att hela tiden övervaka hur era annonser presterar och utifrån resultatet ta beslut om förändringar i sökordsstrategi och bud, för att få ut maximalt av annonseringen. Samma sak gäller för den organiska synligheten där det nu gäller att vara extra uppmärksam på konkurrens och hålla koll på hur många besökare det potentiellt finns att hämta via sökningar.

Hör gärna av dig till mig på andreas.soderman@noga.se om du har några frågor kring förändringen och hur den kan tänkas påverka just din synlighet i sökresultatet.

Få NOGA NEWS direkt i din inkorg. Anmäl dig idag.

Comments (1)

[…] par månader sedan förändrade Google utseendet på sökresultatet på datorer genom att ta bort Adwords-annonserna i högerspalten. Nu ser det ut som att ytterligare en stor förändring har skett, då spalten med sökresultat har […]