GDPR: Så här sparar du minimalt med personuppgifter i Analytics

Som bekant börjar den nya personuppgiftslagen, GDPR, gälla den 25 maj. Vad innebär detta för användandet av Google Analytics, det verktyg som de flesta använder för att spåra och mäta besök på webbplatser? Du kan lugnt fortfarande använda Google Analytics, men det finns några frågor du bör vara medveten om och som kan vara nödvändiga att åtgärda. Det handlar om data som identifierar användare. Det kommer inte att bli olagligt att se vad användarna gör på din webbplats, men om du identifierar vem som gör det, krävs viss hantering. Google har gått ut med två förändringar som gäller för mätverktyget Analytics.

  • Möjlighet att tidsbegränsa datalagring som identifierar användare.
  • Möjlighet att ta bort data om individuella besökare.

Tidsbegränsning av Datalagring

Redan nu finns möjligheten att bestämma lagringstid för data som är kopplat till cookies, annonsidentifierare och annan data som identifierar användare på din webbplats. Valen du kan göra är att automatiskt radera data efter 14, 26, 38, 50 månader, eller att inte radera alls. Standardinställningen är 26 månader. Denna inställning görs i Administratörsfliken på webbegendomsnivå och under avsnittet Spårningsinformation finns inställningen Datalagring. Det finns också en funktion ”Återställ vid ny aktivitet” som innebär att tidsintervallet återställs när en besökare gör ett nytt besök på webbplatsen, vilket kan innebära att data från frekventa besökare i praktiken inte raderas.

Borttagning av data

Google har även meddelat att de, före lagen träder i kraft, kommer lansera ett verktyg för att hantera och radera all data kopplad till individuella användare. Den funktionen är ännu inte lanserad, så därför får vi avvakta med att se hur den kommer fungera.