Bättre annonser i AdWords: Så använder du kvalitetsresultatet

Kvalitetsresultatet är en del av annonseringen på Google AdWords som kan ha mycket stor betydelse för resultatet av din annonsering. Kvalitetsresultatet är ett mått mellan 1 och 10 som bedömer din annonsering utifrån tre komponenter.

Google AdWords handlar om att ge bästa möjliga användarupplevelse – både av annonserna i sökresultatet och den webbplats annonserna leder till. För att uppnå detta använder Google ett mått som heter kvalitetsresultat som nu har blivit lättare och tydligare att använda. 

Kvalitetsresultatet (ofta förkortat QS) är en del av annonseringen på Google AdWords som kan ha mycket stor betydelse för resultatet av din annonsering. QS är ett mått mellan 1 och 10 som bedömer din annonsering utifrån tre komponenter. Dessa är förväntad klickfrekvens, annonsens relevans och kvaliteten på målsidan. Google säger själva att de bedömer det sistnämnda utifrån användarens upplevelse. Man kan sammanfatta dessa tre komponenter med ett enkelt tänk: är annonserna relevanta för sökordet och ger målsidan det svaret som besökaren förväntar sig utifrån annonsen? Arbetar du utifrån detta och skapar så relevanta annonser som möjligt kommer du få högre kvalitetsresultat. Det här ger dig lägre klickkostnad och bättre genomsnittlig position.

Kvalitetsresultatet består av förväntad klickfrekvens, annonsens relevans och kvaliteten på målsidan.

Av den anledningen är kvalitetsresultatet en viktig aspekt att ta med när du bedömer och optimerar din annonsering på AdWords. Jämfört med andra mått som till exempel CPC (kostnad per klick) och CTR (klickfrekvens), är QS inte en mätpunkt som bör användas för att utvärdera resultatet av din annonsering. Kvalitetsresultatet är snarare en indikation på att du gör rätt – eller att du har något att förbättra. Med tanke på att QS vägs in i varje auktion du deltar i, ska du givetvis sträva efter en så hög siffra som möjligt. En högre siffra hjälper dig att vinna fördelar mot dina konkurrenter.

En ny uppdatering

Search Engine Land uppmärksammade förra veckan en uppdatering som Google nyligen har genomfört på AdWords. Uppdateringen innebär att kvalitetsresultatet nu (äntligen) får ta en tydligare position i AdWords-gränssnittet. Annonsörer som har arbetat med AdWords på egen hand blir ofta överraskade när jag berättar om vad QS är och varför det är viktigt för annonseringen.

Det är inte konstigt att dess påverkan är okänd med tanke på att det kan vara svårt att hitta detta viktiga värde i AdWords. Anledningen är att det inte ingår i standarduppsättningen av de kolumner man som annonsör ser. Det kräver därför att du manuellt ändrar kolumnerna för att se kvalitetsresultatet. Tidigare har det dessutom varit undangömt under rubriken Attribut. Nu har den däremot fått en egen rubrik direkt när man väljer att ändra kolumner.

Äntligen får vi historiska data

Utöver detta går det nu också att se historiska data (som sträcker sig tillbaka till januari 2016) för ditt kvalitetsresultat och hur det har utvecklat sig. Tidigare har man bara sett att en förändring av QS har skett, men det har inte gått att direkt koppla till de åtgärder du har vidtagit. Har du exempelvis ändrat annonstext och landningssidor har det inte varit tydligt vad som påverkat vad vid vilken tidpunkt. Nu kan du istället se hur siffran ändras vid olika månader, veckor eller dagar och har du då koll på vilka ändringar som har skett i din annonsering vet du mer exakt vad det är som har gett effekt.

Slutligen innebär kolumnuppsättningen i bilden ovan att det också går att se kvalitetsresultatet ännu tydligare nedbrutet på de olika komponenter som utgör hela bedömningen av QS. I kombination med den historiska datan kan du nu alltså se vid vilken tidpunkt som du till exempel gick från medel till över förväntan på din målsida. Hur Google bedömer dig på dessa tre komponenter har du kunnat se tidigare också men att få in detta i kolumnerna gör att QS tydligare blir ett mätvärde att förhålla sig till.

Den här förändringen innebär alltså att det kommer bli lättare för dig som använder kvalitetsresultatet, då du kan se det tydligare i kolumnerna och nu dessutom bakåt i tiden. För dig som inte redan använder QS i din optimering är den här uppdateringen ett ypperligt läge att börja använda det i ditt arbete och utifrån ditt nuläge se till att du förbättrar din annonsering.

Lämna en kommentar