4 SEO-tips på hur du drar bättre nytta av nya Google Search Console

Nyligen lanserade Google en ny version av Search Console, tidigare benämnd Web Master Central. Det är fortfarande en Beta-version och alla funktioner har inte släppts än. Den äldre versionen finns kvar men det är absolut värt att prova den nya. Det är vår uppfattning att förändringen är till det positiva och det finns en hel del nytt man kan dra nytta av. Hittills är vi vana vid att med Search Console kunna hålla koll på indexering av webbplatsen, upptäcka och åtgärda problem som till exempel 404-sidor, redirects och även ladda upp sidkartor etc. Men nu får vi dessutom tillgång till en mer utvecklad resultatrapport gällande söktrafik.

I denna artikel beskriver vi några tips på hur du kan använda denna resultatrapport i ditt SEO-arbete. Men först något om hur rapporterna fungerar.

En stor förändring är att vi nu kan få statistik för upp till 16 månader. Du får alltså mer information om söktrafiken. Med mer data kan du fatta mer välgrundade beslut om din webbplats.

 

1. Identifiera vilka sidor som rankar eller har potential för att ranka

Vi förutsätter att du gjort din hemläxa med sökordsanalys och vet vilka sökord och sökfraser du vill synas på. Nästa steg är att identifiera vilka sidor som har potential att ranka på dessa sökord. Genom en nulägesanalys får vi se hur vi ligger till just nu. Med Search Console kan du välja ett sökord och se vilken eller vilka sidor som har visats i den organiska träfflistan när en sökning gjorts med detta sökord. Systemet visar även genomsnittlig position. Dessutom ser du hur många gånger sidan har visats och hur många klick den fått samt CTR (Click-Through-Rate). Detta gör att du kan upptäcka potentiellt trafikdrivande sidor som har behov av sökmotoroptimering.

2. Identifiera vilka sökord som rankar (eller har potential för att ranka) för en viss sida

På samma sätt som du kan identifiera sidor som rankar för ett visst sökord, kan du även upptäcka vilka sökord som driver trafik, och har potential att driva trafik, till en specifik landningssida. Du kan se vilka sökningar som lett till att din landningssida visats. Upptäcker du då att en viss sökfras har många visningar men låg CTR och dåliga positioner, så har du identifierat ett bra trafikdrivande sökord som du kan optimera sidan för.

3. Använd filterfunktionen

De filterfunktioner som beskrivits ovan är endast några av de som finns. Man kan gå djupare och vara mer specifik i sina analyser. Du kan till exempel ta fram en lista på vilka sidor som senaste månaden visats mer än 1000 gånger och som har en position som är sämre än 10. Det hjälper dig att identifiera vilka sidor som behöver prioriteras i SEO-arbetet. Men du kanske även vill identifiera de sidor som har låg CTR men som har många visningar och ligger över en viss position. Det innebär att sidorna inte placerar sig så illa, men att något gör att personer som ser din sida i sökresultatet inte klickar på den, varför du går miste om besök till din webbplats. Då kan du göra ett urval på sidor som visats minst ett visst antal gånger och som har en viss position (eller bättre) och med exempelvis en CTR som är 3% eller lägre. Det ger dig en lista på sidor som behöver förbättras (SEO) genom att till exempel skriva mer säljande och klickvänliga titlar och metabeskrivningar.

4. Jämför sökningar med och utan varumärke

Hur starkt är ditt varumärke? Med en rapport för sökningar som inkluderar ditt varumärke kan du se om visningarna ökar eller minskar och därmed få ett grepp om hur väl du lyckas med ditt varumärkesbyggande arbete.

Det kan också vara intressant att ta fram en rapport som utesluter sökningar innehållande ditt varumärke. Den visar hur ditt SEO-arbete lyckas och hur den organiska synligheten ”verkligen” är för din webbplats.

Använd Search Console i ditt arbete och du kommer få fler insikter i hur din webbplats presterar. Insikter som gör det lättare att ta beslut om vad som behöver åtgärdas och förbättras på din webbplats.

Har du några frågor så hör gärna av dig!